Tindahan ni Aling Puring

  • Sari-Sari Store Convention
  • World Trade Center, Pasay City
  • May 2017